وستن ایر

وستن ایر 

 •  ظرفیت: 18000 BTU/hr  مصرف انرژی: A  ظرفیت سرمایش و گرمایش  برق مصرفی تک فاز-50 هرتز-220 ولت  اینورتر دارد  دامنه دمایی کارکرد: 15- الی 55 درجه سانتی گراد  برای مساحت 25 تا 35 متر مربع(براساس شرایط)  دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا  قابلیت پرتاب باد تا 15 متر   دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری   نصب رایگان با 5 متر لوله رایگان

  142,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  ظرفیت: 12000 BTU/hr  مصرف انرژی: A  ظرفیت سرمایش و گرمایش  برق مصرفی تک فاز-50هرتز-220 ولت  اینورتر دارد  دامنه دمایی کارکرد: 15- الی 55 درجه سانتی گراد  برای مساحت 17 تا 22 متر مربع(براساس شرایط)  دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا  قابلیت پرتاب باد تا 15 متر   دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری   نصب رایگان با 5 متر لوله رایگان

  110,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  ظرفیت: 24000 BTU/hr  مصرف انرژی: A  ظرفیت سرمایش و گرمایش  برق مصرفی تک فاز-50 هرتز-220 ولت  اینورتر دارد  دامنه دمایی کارکرد: 15- الی 55 درجه سانتی گراد  برای مساحت 34 تا 45 متر مربع(براساس شرایط)  دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا  قابلیت پرتاب باد تا 15 متر   دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری   نصب رایگان با 5 متر لوله رایگان

  174,700,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  ظرفیت: 9000 BTU/hr  مصرف انرژی: A  ظرفیت سرمایش و گرمایش  برق مصرفی تک فاز-50هرتز-220 ولت  اینورتر دارد  دامنه دمایی کارکرد: 15- الی 55 درجه سانتی گراد  برای مساحت 34 تا 45 متر مربع(براساس شرایط)  دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا  قابلیت پرتاب باد تا 15 متر   دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری   نصب رایگان با 5 متر لوله رایگان

  94,800,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  ظرفیت: 9000 BTU/hr  مصرف انرژی: B  ظرفیت سرمایش و گرمایش  برق مصرفی تک فاز  دامنه دمایی کارکرد: 15- الی 55 درجه سانتی گراد  برای مساحت 34 تا 45 متر مربع(براساس شرایط)  دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا  قابلیت پرتاب باد تا 15 متر   دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری   نصب رایگان با 5 متر لوله رایگان

  79,200,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  ظرفیت: 12000 BTU/hr  مصرف انرژی: B  ظرفیت سرمایش و گرمایش  برق مصرفی تک فاز-50هرتز-220 ولت  دامنه دمایی کارکرد: 15- الی 55 درجه سانتی گراد  برای مساحت 17 تا 22 متر مربع(براساس شرایط)  دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا  قابلیت پرتاب باد تا 15 متر   دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری   نصب رایگان با 5 متر لوله رایگان

  92,500,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  ظرفیت: 18000 BTU/hr  مصرف انرژی: B  ظرفیت سرمایش و گرمایش  برق مصرفی تک فاز  دامنه دمایی کارکرد: 15- الی 55 درجه سانتی گراد  برای مساحت 25 تا 35 متر مربع(براساس شرایط)  دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا  قابلیت پرتاب باد تا 15 متر   دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری   نصب رایگان با 5 متر لوله رایگان

  108,100,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  ظرفیت: 24000 BTU/hr  مصرف انرژی: B  ظرفیت سرمایش و گرمایش  برق مصرفی تک فاز  دامنه دمایی کارکرد: 15- الی 55 درجه سانتی گراد  برای مساحت 34 تا 45 متر مربع(براساس شرایط)  دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا  قابلیت پرتاب باد تا 15 متر   دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری   نصب رایگان با 5 متر لوله رایگان

  151,500,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  ظرفیت: 30000 BTU/hr  مصرف انرژی: B  ظرفیت سرمایش و گرمایش  برق مصرفی تک فاز  دامنه دمایی کارکرد: 15- الی 55 درجه سانتی گراد  برای مساحت 45 تا 64 متر مربع(براساس شرایط)  دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا  قابلیت پرتاب باد تا 15 متر   دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری   نصب رایگان با 5 متر لوله رایگا

  0 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش  برای مساحت 50 تا 70 متر مربع (براساس شرایط)  برق مصرفی: تکفاز 220 ولت   پرتاب باد عمودی و افقی  دارای فیلتر چندگانه و صفحه نمایش دیجیتال  قابلیت کارکرد در مناطق معتدل  دارای گاز مبرد R22 و کمپرسور روتاری  نصب رایگان با 5 متر لوله رایگان

  بیشتر
  بـه زودی
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش  برای مساحت 60 تا 80 متر مربع (براساس شرایط)  برق مصرفی: سه فاز 380 ولت   پرتاب باد عمودی و افقی  دارای فیلتر چندگانه و صفحه نمایش دیجیتال  قابلیت کارکرد در مناطق معتدل  دارای گاز مبرد R22 و کمپرسور روتاری  نصب رایگان با 5 متر لوله رایگان

  بیشتر
  بـه زودی
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش  برای مساحت 80 تا 110 متر مربع (براساس شرایط)  برق مصرفی: سه فاز 380 ولت   پرتاب باد عمودی و افقی  دارای فیلتر چندگانه و صفحه نمایش دیجیتال  قابلیت کارکرد در مناطق معتدل  دارای گاز مبرد R22 و کمپرسور روتاری  نصب رایگان با 5 متر لوله رایگان

  بیشتر
  بـه زودی

لیست مقایسه محصولات

انصراف