تهویه مهام

تهویه مهام 

 • عملکرد: سرمايش و گرمایش ظرفیت: 1.5 تن تبرید برای مساحت 35 تا 48 متر مربع (براساس شرایط) ابعاد یونیت داخلی (عمق*ارتفاع*عرض): 78*25*100 سانتیمتر برق مصرفی: تک فاز 220 ولت مجهز به ریموت کنترل به همراه ترموستات قابل سفارش به صورت روبرو زن یا بالازن امکان سفارش با کویل آبگرم یا بدون کویل آبگرم

  0 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • عملکرد: سرمايش و گرمایش ظرفیت: 1.5 تن تبرید برای مساحت 35 تا 48 متر مربع (براساس شرایط) ابعاد یونیت داخلی (عمق*ارتفاع*عرض): 78*25*100 سانتیمتر برق مصرفی: تک فاز 220 ولت مجهز به ریموت کنترل به همراه ترموستات قابل سفارش به صورت روبرو زن یا بالازن امکان سفارش با کویل آبگرم یا بدون کویل آبگرم

  0 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • عملکرد: سرمايش و گرمایش ظرفیت: 2.5 تن تبرید برای مساحت 55 تا 80 متر مربع (براساس شرایط) ابعاد یونیت داخلی (عمق*ارتفاع*عرض): 78*29*100 سانتیمتر برق مصرفی: تک فاز 220 ولت مجهز به ریموت کنترل به همراه ترموستات قابل سفارش به صورت روبرو زن یا بالازن امکان سفارش با کویل آبگرم یا بدون کویل آبگرم امکان طراحی سیستم متناسب با آب و هوای معتدل یا حاره‌ای

  0 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • عملکرد: سرمايش و گرمایش ظرفیت: 3 تن تبرید برای مساحت 60 تا 85 متر مربع (براساس شرایط) ابعاد یونیت داخلی (عمق*ارتفاع*عرض): 78*29*100 سانتیمتر قابل سفارش با برق مصرفی تکفاز یا سه فاز مجهز به ریموت کنترل به همراه ترموستات قابل سفارش به صورت روبرو زن یا بالازن امکان سفارش با کویل آبگرم یا بدون کویل آبگرم امکان طراحی سیستم متناسب با آب و هوای معتدل یا حاره‌ای

  0 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • عملکرد: سرمايش و گرمایش ظرفیت: 4 تن تبرید برای مساحت 100 تا 140 متر مربع (براساس شرایط) ابعاد یونیت داخلی (عمق*ارتفاع*عرض): 78*38*100 سانتیمتر برق مصرفی: سه فاز 400 ولت مجهز به ریموت کنترل به همراه ترموستات قابل سفارش به صورت روبرو زن یا بالازن امکان سفارش با کویل آبگرم یا بدون کویل آبگرم امکان طراحی سیستم متناسب با آب و هوای معتدل یا حاره‌ای

  0 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • عملکرد: سرمايش و گرمایش ظرفیت: 5 تن تبرید برای مساحت 125 تا 170 متر مربع (براساس شرایط) ابعاد یونیت داخلی (عمق*ارتفاع*عرض): 78*38*100 سانتیمتر برق مصرفی: سه فاز 400 ولت مجهز به ریموت کنترل به همراه ترموستات قابل سفارش به صورت روبرو زن یا بالازن امکان سفارش با کویل آبگرم یا بدون کویل آبگرم

  0 ریال موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف