بیومن

بیومن 

 • عملکرد: سرمايش و گرمایش ظرفیت: 2 تن تبرید برای مساحت 30 تا 50 متر مربع (براساس شرایط) ابعاد (عمق* ارتفاع *عرض): 70 * 24.5 * 100 سانتیمتر برق مصرفی: تک فاز 220 ولت حداکثر فشار استاتیک خارجی 160Pa امکان لوله ‌کشی بالا بین یونیت‌های داخلی و خارجی مناسب برای آب و هوای معتدل دارای سیستم شروع به کار مجدد خودکار

  304,750,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • ملکرد: سرمايش و گرمایش ظرفیت: 2.5 تن تبرید برای مساحت 40 تا 60 متر مربع (براساس شرایط) ابعاد (عمق* ارتفاع *عرض): 70 * 24.5 * 100 سانتیمتر برق مصرفی: تک فاز 220 ولت حداکثر فشار استاتیک خارجی 160Pa امکان لوله ‌کشی بالا بین یونیت‌های داخلی و خارجی مناسب برای آب و هوای معتدل دارای سیستم شروع به کار مجدد خودکار

  352,700,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • ملکرد: سرمايش و گرمایش ظرفیت: 2.5 تن تبرید برای مساحت 40 تا 60 متر مربع (براساس شرایط) ابعاد (عمق* ارتفاع *عرض): 70 * 24.5 * 100 سانتیمتر برق مصرفی: تک فاز 220 ولت حداکثر فشار استاتیک خارجی 160Pa امکان لوله ‌کشی بالا بین یونیت‌های داخلی و خارجی مناسب برای آب و هوای معتدل دارای سیستم شروع به کار مجدد خودکار

  406,660,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • عملکرد: سرمايش و گرمایش ظرفیت: 4 تن تبرید برای مساحت 75 تا 110 متر مربع (براساس شرایط) ابعاد (عمق* ارتفاع *عرض): 70 * 24.5 * 140 سانتیمتر برق مصرفی: سه فاز 380 ولت حداکثر فشار استاتیک خارجی 120Pa امکان لوله ‌کشی بالا بین یونیت‌های داخلی و خارجی مناسب برای آب و هوای معتدل

  574,520,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • عملکرد: سرمايش و گرمایش ظرفیت: 5 تن تبرید برای مساحت 100 تا 150 متر مربع (براساس شرایط) ابعاد (عمق* ارتفاع *عرض): 70 * 24.5 * 140 سانتیمتر برق مصرفی: سه فاز 380 ولت حداکثر فشار استاتیک خارجی 120Pa امکان لوله ‌کشی بالا بین یونیت‌های داخلی و خارجی مناسب برای آب و هوای معتدل دارای سیستم شروع به کار مجدد خودکار

  634,500,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف