وستن ایر

وستن ایر 

 •  ظرفیت 500 CFM  ابعاد دارای عمق 205 | ارتفاع 660 | عرض 929 (میلیمتر)  دارای فن 3 سرعته  دارای کویل 3 ردیفه  رده انرژی A  دستگاه مجهز به ریموت کنترل بی سیم و عایق کاری مناسب  مجهز به بدنه باریک با ظاهری دکوراتیو   متراژ مناسب: حداکثر 28 مترمربع (براساس شرایط)

  93,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  ظرفیت 800 CFM  ابعاد دارای عمق 240 | ارتفاع 547 | عرض 1380 (میلیمتر)  دارای کویل 3 ردیفه  رده انرژی A  قابلیت عیب یابی خودکار  دارای کارکرد آرام و فوق کم صدا  متراژ مناسب: حداکثر 56 مترمربع (براساس شرایط)

  91,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • ] ظرفیت 800 CFM  ابعاد دارای عمق 235 | ارتفاع 330 | عرض 1100 (میلیمتر)  دارای فن 3 سرعته  دارای کویل 3 ردیفه  رده انرژی B  قابلیت عیب یابی خودکار  دارای کارکرد آرام و فوق کم صدا  متراژ مناسب: حداکثر 56 مترمربع (براساس شرایط)

  140,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  ظرفیت 600 CFM  ابعاد دارای عمق 235 | ارتفاع 315 | عرض 970 (میلیمتر)  دارای فن 3 سرعته  دارای کویل 3 ردیفه  رده انرژی B  قابلیت عیب یابی خودکار  دارای کارکرد آرام و فوق کم صدا  متراژ مناسب: حداکثر 40 مترمربع (براساس شرایط)

  118,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت 600 CFM  ابعاد دارای عمق 240 | ارتفاع 547 | عرض 1190 (میلیمتر)  دارای کویل 3 ردیفه  رده انرژی A  قابلیت عیب یابی خودکار  دارای کارکرد آرام و فوق کم صدا  متراژ مناسب: حداکثر 40 مترمربع (براساس شرایط)

  62,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت 600 CFM  ابعاد دارای عمق 205 | ارتفاع 660 | عرض 1280 (میلیمتر)  دارای فن 3 سرعته  دارای کویل 3 ردیفه  رده انرژی A  دستگاه مجهز به ریموت کنترل بی سیم و عایق کاری مناسب  مجهز به بدنه باریک با ظاهری دکوراتیو   متراژ مناسب: حداکثر 40 مترمربع (براساس شرایط)

  123,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  ظرفیت 800 CFM  ابعاد دارای عمق 205 | ارتفاع 660 | عرض 929 (میلیمتر)  دارای فن 3 سرعته  دارای کویل 3 ردیفه  رده انرژی A  دستگاه مجهز به ریموت کنترل بی سیم و عایق کاری مناسب  مجهز به بدنه باریک با ظاهری دکوراتیو   متراژ مناسب: حداکثر 56 مترمربع (براساس شرایط)

  132,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  ظرفیت 300 CFM  ابعاد دارای عمق 205 | ارتفاع 660 | عرض 929 (میلیمتر)  دارای فن 3 سرعته  دارای کویل 3 ردیفه  رده انرژی A  دستگاه مجهز به ریموت کنترل بی سیم و عایق کاری مناسب  مجهز به بدنه باریک با ظاهری دکوراتیو   متراژ مناسب: حداکثر 20 مترمربع (براساس شرایط)

  89,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت 1000 CFM  ابعاد دارای عمق 205 | ارتفاع 660 | عرض 1631 (میلیمتر)  دارای فن 3 سرعته  دارای کویل 3 ردیفه  رده انرژی A  دستگاه مجهز به ریموت کنترل بی سیم و عایق کاری مناسب  مجهز به بدنه باریک با ظاهری دکوراتیو   متراژ مناسب: حداکثر 70 مترمربع (براساس شرایط)

  143,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت 300 CFM  ابعاد دارای عمق 198 | ارتفاع 300 | عرض 850 (میلیمتر)  دارای فن 3 سرعته  دارای کویل 3 ردیفه  رده انرژی B  قابلیت عیب یابی خودکار  دارای کارکرد آرام و فوق کم صدا  متراژ مناسب: حداکثر 20 مترمربع (براساس شرایط)

  101,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  ظرفیت 400 CFM  ابعاد دارای عمق 198 | ارتفاع 300 | عرض 850 (میلیمتر)  دارای فن 3 سرعته  دارای کویل 3 ردیفه  رده انرژی B  قابلیت عیب یابی خودکار  دارای کارکرد آرام و فوق کم صدا  متراژ مناسب: حداکثر 28 مترمربع (براساس شرایط)

  105,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  ظرفیت 500 CFM  ابعاد دارای عمق 235 | ارتفاع 315 | عرض 970 (میلیمتر)  دارای فن 3 سرعته  دارای کویل 3 ردیفه  رده انرژی B  قابلیت عیب یابی خودکار  دارای کارکرد آرام و فوق کم صدا  متراژ مناسب: حداکثر 35 مترمربع (براساس شرایط)

  0 ریال موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف