گرین

گرین 

 •  ظرفیت هوادهی: 800 CFM  برق مصرفی: تکفاز 220 ولت  برای تا 56 متر مربع (براساس شرایط)   ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 25 * 83.5 * 83.5 سانتیمتر   پمپ درین با ارتفاع آب دهی حداقل 800 میلیمتر  قابلیت اتصال به هوای تازه + دارای فن سه سرعته  مجهز به سیستم عیب یابی به صورت کدینگ  دارای تایمر خاموش و روشن و اتو استار

  119,280,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت هوادهی: 300 CFM  برق مصرفی: تکفاز 220 ولت  برای تا 20 متر مربع (براساس شرایط)   ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 26 * 57 * 57 سانتیمتر   پمپ درین با ارتفاع آب دهی حداقل 800 میلیمتر  قابلیت اتصال به هوای تازه + دارای فن سه سرعته  مجهز به سیستم عیب یابی به صورت کدینگ  دارای تایمر خاموش و روشن و اتو استارت  دارای فیلتر قابل شستشو با دوره شستشوی طولانی مدت...

  90,500,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت هوادهی: 400 CFM  برق مصرفی: تکفاز 220 ولت  برای تا 28 متر مربع (براساس شرایط)   ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 26 * 57 * 57 سانتیمتر   پمپ درین با ارتفاع آب دهی حداقل 800 میلیمتر  قابلیت اتصال به هوای تازه + دارای فن سه سرعته  مجهز به سیستم عیب یابی به صورت کدینگ  دارای تایمر خاموش و روشن و اتو استارت  دارای فیلتر قابل شستشو با دوره شستشوی طولانی مدت...

  95,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  ظرفیت هوادهی: 600 CFM  برق مصرفی: تکفاز 220 ولت  برای تا 40 متر مربع (براساس شرایط)   ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 25 * 83.5 * 83.5 سانتیمتر   پمپ درین با ارتفاع آب دهی حداقل 800 میلیمتر  قابلیت اتصال به هوای تازه + دارای فن سه سرعته  مجهز به سیستم عیب یابی به صورت کدینگ  دارای تایمر خاموش و روشن و اتو استارت  دارای فیلتر قابل شستشو با دوره شستشوی طولانی مدت

  113,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت هوادهی: 300 CFM  برق مصرفی: تکفاز 220 ولت  برای تا 20 متر مربع (براساس شرایط)   ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 30 * 19.8 * 85 سانتیمتر   امکان نصب شیر دوراهه یا سه راهه   امکان سفارش با ریموت کنترل بدون سیم یا سیمی   مجهز به سیستم تشخیص خودکار خطا  دارای فیلتر قابل شستشو با دوره شستشوی طولانی مدت  فشار کار قابل اطمینان 16 بار

  90,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت هوادهی: 400 CFM  برق مصرفی: تکفاز 220 ولت  برای تا 28 متر مربع (براساس شرایط)   ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 30 * 19.8 * 85 سانتیمتر   امکان نصب شیر دوراهه یا سه راهه   امکان سفارش با ریموت کنترل بدون سیم یا سیمی   مجهز به سیستم تشخیص خودکار خطا  دارای فیلتر قابل شستشو با دوره شستشوی طولانی مدت  فشار کار قابل اطمینان 16 بار

  94,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  ظرفیت هوادهی: 600 CFM  برق مصرفی: تکفاز 220 ولت  برای تا 40 متر مربع (براساس شرایط)   ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 31.5 * 23.5 * 97 سانتیمتر   امکان نصب شیر دوراهه یا سه راهه   امکان سفارش با ریموت کنترل بدون سیم یا سیمی   مجهز به سیستم تشخیص خودکار خطا  دارای فیلتر قابل شستشو با دوره شستشوی طولانی مدت  فشار کار قابل اطمینان 16 بار

  100,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  ظرفیت هوادهی: 800 CFM  برق مصرفی: تکفاز 220 ولت  برای تا 56 متر مربع (براساس شرایط)   ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 33 * 23.5 * 110 سانتیمتر   امکان نصب شیر دوراهه یا سه راهه   امکان سفارش با ریموت کنترل بدون سیم یا سیمی   مجهز به سیستم تشخیص خودکار خطا  دارای فیلتر قابل شستشو با دوره شستشوی طولانی مدت  فشار کار قابل اطمینان 16 بار

  120,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت هوادهی: 1000 CFM  برق مصرفی: تکفاز 220 ولت  برای تا 70 متر مربع (براساس شرایط)   ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 29 * 83.5 * 83.5 سانتیمتر   پمپ درین با ارتفاع آب دهی حداقل 800 میلیمتر  قابلیت اتصال به هوای تازه + دارای فن سه سرعته  مجهز به سیستم عیب یابی به صورت کدینگ  دارای تایمر خاموش و روشن و اتو استارت  دارای فیلتر قابل شستشو با دوره شستشوی طولانی مدت

  133,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  ظرفیت هوادهی: 1200 CFM  برق مصرفی: تکفاز 220 ولت  برای تا 80 متر مربع (براساس شرایط)   ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 29 * 83.5 * 83.5 سانتیمتر   پمپ درین با ارتفاع آب دهی حداقل 800 میلیمتر  قابلیت اتصال به هوای تازه + دارای فن سه سرعته  مجهز به سیستم عیب یابی به صورت کدینگ  دارای تایمر خاموش و روشن و اتو استارت  دارای فیلتر قابل شستشو با دوره شستشوی طولانی مدت

  143,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت هوادهی: 1400 CFM  برق مصرفی: تکفاز 220 ولت  برای تا 85 متر مربع (براساس شرایط)   ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 29 * 83.5 * 83.5 سانتیمتر   پمپ درین با ارتفاع آب دهی حداقل 800 میلیمتر  قابلیت اتصال به هوای تازه + دارای فن سه سرعته  مجهز به سیستم عیب یابی به صورت کدینگ  دارای تایمر خاموش و روشن و اتو استارت  دارای فیلتر قابل شستشو با دوره شستشوی طولانی مدت

  153,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  ظرفیت هوادهی: 300 CFM  برق مصرفی: تکفاز 220 ولت  برای تا 20 متر مربع (براساس شرایط)   ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 23.5 * 40 * 85 سانتیمتر   پمپ درین با ارتفاع آب دهی حداقل 700 میلیمتر  قابلیت اتصال به هوای تازه + دارای فن سه سرعته  مجهز به سیستم عیب یابی به صورت کدینگ  دارای فیلتر قابل شستشو با دوره شستشوی طولانی مدت

  103,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف