•  برای مساحت حداکثر 20 متر مربع (براساس شرایط)  عملکرد آرام و کم صدا و طراحی شیک با ارتفاع کم  دارای فیلتر هوای قابل شستشو با عمر طولانی  مجهز به فن سه دور+ ریموت کنترل بی سیم   مجهز به سیستم عیب یابی خودکار  مجهز به شیر دو راهه و سه راهه(قابل سفارش)

  0 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  برای مساحت حداکثر 28 متر مربع (براساس شرایط)  عملکرد آرام و کم صدا و طراحی شیک با ارتفاع کم  دارای فیلتر هوای قابل شستشو با عمر طولانی  مجهز به فن سه دور+ ریموت کنترل بی سیم   مجهز به سیستم عیب یابی خودکار  مجهز به شیر دو راهه و سه راهه(قابل سفارش)

  0 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  برای مساحت حداکثر 40 متر مربع (براساس شرایط)  عملکرد آرام و کم صدا و طراحی شیک با ارتفاع کم  دارای فیلتر هوای قابل شستشو با عمر طولانی  مجهز به فن سه دور+ ریموت کنترل بی سیم   مجهز به سیستم عیب یابی خودکار  مجهز به شیر دو راهه و سه راهه(قابل سفارش)

  0 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • برای مساحت حداکثر 56 متر مربع (براساس شرایط)  عملکرد آرام و کم صدا و طراحی شیک با ارتفاع کم  دارای فیلتر هوای قابل شستشو با عمر طولانی  مجهز به فن سه دور+ ریموت کنترل بی سیم   مجهز به سیستم عیب یابی خودکار  مجهز به شیر دو راهه و سه راهه(قابل سفارش)

  0 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • برای مساحت حداکثر 28 متر مربع (براساس شرایط)  قابل نصب بر روی سقف یا زمین  عملکرد کم صدا و آرام  دارای فیلتر هوای قابل شستشو با عمر طولانی  طراحی زیبا و بسیار شیک با ارتفاع کم  مجهز به فن 3 دور  مجهز به ریموت کنترل بی سیم

  0 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  برای مساحت حداکثر 35 متر مربع (براساس شرایط)  قابل نصب بر روی سقف یا زمین  عملکرد کم صدا و آرام  دارای فیلتر هوای قابل شستشو با عمر طولانی  طراحی زیبا و بسیار شیک با ارتفاع کم  مجهز به فن 3 دور  مجهز به ریموت کنترل بی سیم

  0 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  برای مساحت حداکثر 40 متر مربع (براساس شرایط)  قابل نصب بر روی سقف یا زمین  عملکرد کم صدا و آرام  دارای فیلتر هوای قابل شستشو با عمر طولانی  طراحی زیبا و بسیار شیک با ارتفاع کم  مجهز به فن 3 دور  مجهز به ریموت کنترل بی سیم

  0 ریال موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف