•  برای مساحت حداکثر 12 متر مربع (براساس شرایط)  ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 53 * 22.5 * 77 سانتیمتر  دارای بدنه داخلی از جنس ورق گالوانیزه  طراحی بسیار زیبا با ابعاد مناسب  دارای فیلتر قابل شست و شو  مکش هوا از زیر  دارای سه سرعت متفاوت با سطح صدای بسیار پایین  مجهز به محافظ حرارتی جهت جلوگیری از خرابی در موتور

  41,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  برای مساحت حداکثر 20 متر مربع (براساس شرایط)  ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 53 * 22.5 * 98.5 سانتیمتر  دارای بدنه داخلی از جنس ورق گالوانیزه  طراحی بسیار زیبا با ابعاد مناسب  دارای فیلتر قابل شست و شو  مکش هوا از زیر  دارای سه سرعت متفاوت با سطح صدای بسیار پایین  مجهز به محافظ حرارتی جهت جلوگیری از خرابی در موتور

  48,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • برای مساحت حداکثر 28 متر مربع (براساس شرایط)  ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 53 * 22.5 * 120 سانتیمتر  دارای بدنه داخلی از جنس ورق گالوانیزه  طراحی بسیار زیبا با ابعاد مناسب  دارای فیلتر قابل شست و شو  مکش هوا از زیر  دارای سه سرعت متفاوت با سطح صدای بسیار پایین  مجهز به محافظ حرارتی جهت جلوگیری از خرابی در موتور

  55,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  برای مساحت حداکثر 40 متر مربع (براساس شرایط)  ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 53 * 22.5 * 120 سانتیمتر  دارای بدنه داخلی از جنس ورق گالوانیزه  طراحی بسیار زیبا با ابعاد مناسب  دارای فیلتر قابل شست و شو  مکش هوا از زیر  دارای سه سرعت متفاوت با سطح صدای بسیار پایین  مجهز به محافظ حرارتی جهت جلوگیری از خرابی در موتور

  57,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  برای مساحت حداکثر 12 متر مربع (براساس شرایط)  ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 53 * 22.5 * 77 سانتیمتر  دارای بدنه داخلی از جنس ورق گالوانیزه  طراحی بسیار زیبا با ابعاد مناسب  دارای فیلتر قابل شست و شو و تعویض  مکش هوا از روبه رو  دارای سه سرعت متفاوت با سطح صدای بسیار پایین  مجهز به محافظ حرارتی جهت جلوگیری از خرابی در موتور

  41,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  برای مساحت حداکثر 20 متر مربع (براساس شرایط)  ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 53 * 22.5 * 98.5 سانتیمتر  دارای بدنه داخلی از جنس ورق گالوانیزه  طراحی بسیار زیبا با ابعاد مناسب  دارای فیلتر قابل شست و شو و تعویض  مکش هوا از روبه رو  دارای سه سرعت متفاوت با سطح صدای بسیار پایین  مجهز به محافظ حرارتی جهت جلوگیری از خرابی در موتور

  48,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  برای مساحت حداکثر 28 متر مربع (براساس شرایط)  ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 53 * 22.5 * 120 سانتیمتر  دارای بدنه داخلی از جنس ورق گالوانیزه  طراحی بسیار زیبا با ابعاد مناسب  دارای فیلتر قابل شست و شو و تعویض  مکش هوا از روبه رو  دارای سه سرعت متفاوت با سطح صدای بسیار پایین  مجهز به محافظ حرارتی جهت جلوگیری از خرابی در موتور

  55,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • برای مساحت حداکثر 40 متر مربع (براساس شرایط)  ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 53 * 22.5 * 120 سانتیمتر  دارای بدنه داخلی از جنس ورق گالوانیزه  طراحی بسیار زیبا با ابعاد مناسب  دارای فیلتر قابل شست و شو و تعویض  مکش هوا از روبه رو  دارای سه سرعت متفاوت با سطح صدای بسیار پایین  مجهز به محافظ حرارتی جهت جلوگیری از خرابی در موتور

  57,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  برای مساحت حداکثر 56 متر مربع (براساس شرایط)  ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 53 * 22.5 * 141 سانتیمتر  دارای بدنه داخلی از جنس ورق گالوانیزه  طراحی بسیار زیبا با ابعاد مناسب  دارای فیلتر قابل شست و شو و تعویض  مکش هوا از روبه رو  دارای سه سرعت متفاوت با سطح صدای بسیار پایین  مجهز به محافظ حرارتی جهت جلوگیری از خرابی در موتور

  66,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • برای مساحت حداکثر 56 متر مربع (براساس شرایط)  ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 53 * 22.5 * 141 سانتیمتر  دارای بدنه داخلی از جنس ورق گالوانیزه  طراحی بسیار زیبا با ابعاد مناسب  دارای فیلتر قابل شست و شو  مکش هوا از زیر  دارای سه سرعت متفاوت با سطح صدای بسیار پایین  مجهز به محافظ حرارتی جهت جلوگیری از خرابی در موتور

  0 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  برای مساحت حداکثر 12 متر مربع (براساس شرایط) ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 64 * 23.9 * 85.6 سانتیمتر  طراحی زیبا و دکوراتیو با امکان نصب آسان  امکان تولید فن کویل به صورت 4 لوله ای  استفاده از عایق در زیر تشت تقطیر جهت جلوگیری از تعریق تشت  دارای سه سرعت متفاوت با سطح صدای بسیار پایین  دارای ظرفیت سرمایشی بالا با کویل سه ردیفه  مجهز به شیر هواگیری با کاربری...

  44,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • برای مساحت حداکثر 20 متر مربع (براساس شرایط) ابعاد (ارتفاع، عرض، طول): 64 * 23.9 * 105.4 سانتیمتر  طراحی زیبا و دکوراتیو با امکان نصب آسان  امکان تولید فن کویل به صورت 4 لوله ای  استفاده از عایق در زیر تشت تقطیر جهت جلوگیری از تعریق تشت  دارای سه سرعت متفاوت با سطح صدای بسیار پایین  دارای ظرفیت سرمایشی بالا با کویل سه ردیفه  مجهز به شیر هواگیری با کاربری...

  51,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف