ال جی

ال جی 

 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر   برای 65 تا 100 متر مربع (براساس شرایط)  امكان نصب كوئل آب گرم+کارکرد با برق تکفاز  قابل نصب در سقف كاذب و امكان اتصال به هواي تازه  دارای فن سه سرعته و سطح صدای پایین  دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری

  458,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر   برای 45 تا 65 متر مربع (براساس شرایط)  امكان نصب كوئل آب گرم+کارکرد با برق تکفاز  قابل نصب در سقف كاذب و امكان اتصال به هواي تازه  دارای فن سه سرعته و سطح صدای پایین  دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری

  328,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر  برای 35 تا 48 متر مربع (براساس شرایط)  امكان نصب كوئل آب گرم + کارکرد با برق تکفاز  قابل نصب در سقف كاذب و امكان اتصال به هواي تازه  دارای فن سه سرعته و سطح صدای پایین  دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری

  بیشتر
  بـه زودی
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر  امكان نصب كوئل آب گرم+کارکرد با برق تکفاز  قابل نصب در سقف كاذب و امكان اتصال به هواي تازه  دارای فن سه سرعته و سطح صدای پایین  دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری

  بیشتر
  بـه زودی
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر   برای 65 تا 100 متر مربع (براساس شرایط)  امكان نصب كوئل آب گرم+کارکرد با برق تکفاز  قابل نصب در سقف كاذب و امكان اتصال به هواي تازه  دارای فن سه سرعته و سطح صدای پایین  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری  کشور سازنده: چین

  بیشتر
  بـه زودی
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر   برای 100 تا 140 متر مربع (براساس شرایط)  امكان نصب كوئل آب گرم+کارکرد با برق تکفاز  قابل نصب در سقف كاذب و امكان اتصال به هواي تازه  دارای فن سه سرعته و سطح صدای پایین  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری  کشور سازنده: چین

  بیشتر
  بـه زودی
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر   برای 100 تا 140 متر مربع (براساس شرایط)  امكان نصب كوئل آب گرم+کارکرد با برق سه فاز  قابل نصب در سقف كاذب و امكان اتصال به هواي تازه  دارای فن سه سرعته و سطح صدای پایین  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری  کشور سازنده: چین

  بیشتر
  بـه زودی
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر   برای 110 تا 160 متر مربع (براساس شرایط)  امكان نصب كویل آب گرم+کارکرد با برق تکفاز  قابل نصب در سقف كاذب و امكان اتصال به هواي تازه  دارای فن سه سرعته و سطح صدای پایین  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری  کشور سازنده: چین

  بیشتر
  بـه زودی
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر   برای 55 تا 80 متر مربع (براساس شرایط)  امكان نصب كوئل آب گرم+کارکرد با برق تکفاز  قابل نصب در سقف كاذب و امكان اتصال به هواي تازه  دارای فن سه سرعته و سطح صدای پایین  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری  کشور سازنده: چین

  بیشتر
  بـه زودی
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر   برای 45 تا 65 متر مربع (براساس شرایط)  امكان نصب كوئل آب گرم+کارکرد با برق تکفاز  قابل نصب در سقف كاذب و امكان اتصال به هواي تازه  دارای فن سه سرعته و سطح صدای پایین  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری  کشور سازنده: چین

  بیشتر
  بـه زودی
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش+اینورتر   برای 125 تا 170 متر مربع (براساس شرایط)  امكان نصب كوئل آب گرم+کارکرد با برق سه فاز  قابل نصب در سقف كاذب و امكان اتصال به هواي تازه  دارای فن سه سرعته و سطح صدای پایین  دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری

  بیشتر
  بـه زودی
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر  برای 100 تا 140 متر مربع (براساس شرایط)  امكان نصب كوئل آب گرم+کارکرد با برق سه فاز  قابل نصب در سقف كاذب و امكان اتصال به هواي تازه  دارای فن سه سرعته و سطح صدای پایین  دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری

  بیشتر
  بـه زودی

لیست مقایسه محصولات

انصراف