تراست

تراست 

 • ظرفیت: 300CFM  برای مساحت حداکثر 20 متر مربع (براساس شرایط)  ابعاد یونیت (ارتفاع، عرض، طول): 23.5 * 40 * 85 سانتیمتر   کویل استاندارد سه ردیفه با لوله های مسی 3/4 اینچ  بدنه بسيار باريك (مناسب سقف هاي كاذب با ارتفاع كم)  دارای دریچه خودکار توزیع یکنواخت هوا  دارای ریموت کنترل و نمایشگر LCD  دارای فیلترهای پلیمری قابل شستشو

  106,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  ظرفیت: 600CFM  برای مساحت حداکثر 40 متر مربع (براساس شرایط)  ابعاد یونیت (ارتفاع، عرض، طول): 19.8 * 65.5 * 120 سانتیمتر   کویل استاندارد سه ردیفه با لوله های مسی 3/4 اینچ  بدنه بسيار باريك (مناسب سقف هاي كاذب با ارتفاع كم)  دارای دریچه خودکار توزیع یکنواخت هوا  دارای ریموت کنترل و نمایشگر LCD دارای فیلترهای پلیمری قابل شستشو

  138,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  ظرفیت: 400CFM  برای مساحت حداکثر 28 متر مربع (براساس شرایط)  ابعاد یونیت (ارتفاع، عرض، طول): 23.5 * 40 * 85 سانتیمتر   کویل استاندارد سه ردیفه با لوله های مسی 3/4 اینچ  بدنه بسيار باريك (مناسب سقف هاي كاذب با ارتفاع كم)  دارای دریچه خودکار توزیع یکنواخت هوا  دارای ریموت کنترل و نمایشگر LCD  دارای فیلترهای پلیمری قابل شستشو

  110,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  ظرفیت: 300CFM  برای مساحت حداکثر 20 متر مربع (براساس شرایط)  ابعاد یونیت (ارتفاع، عرض، طول): 29 * 21 * 91.5 سانتیمتر    کویل استاندارد سه ردیفه با لوله های مسی 3/4 اینچ  بدنه بسيار باريك (مناسب سقف هاي كاذب با ارتفاع كم)  دارای دریچه خودکار توزیع یکنواخت هوا  دارای ریموت کنترل و نمایشگر LCD  دارای فیلترهای پلیمری قابل شستشو

  101,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت: 400CFM  برای مساحت حداکثر 28 متر مربع (براساس شرایط)  ابعاد یونیت (ارتفاع، عرض، طول): 29* 21 * 91.5 سانتیمتر   کویل استاندارد سه ردیفه با لوله های مسی 3/4 اینچ  بدنه بسيار باريك (مناسب سقف هاي كاذب با ارتفاع كم)  دارای دریچه خودکار توزیع یکنواخت هوا  دارای ریموت کنترل و نمایشگر LCD  دارای فیلترهای پلیمری قابل شستشو

  105,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  ظرفیت: 500CFM  برای مساحت حداکثر 35 متر مربع (براساس شرایط)  ابعاد یونیت (ارتفاع، عرض، طول): 31.5* 21 * 107 سانتیمتر    کویل استاندارد سه ردیفه با لوله های مسی 3/4 اینچ  بدنه بسيار باريك (مناسب سقف هاي كاذب با ارتفاع كم)  دارای دریچه خودکار توزیع یکنواخت هوا  دارای ریموت کنترل و نمایشگر LCD  دارای فیلترهای پلیمری قابل شستشو

  114,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  ظرفیت: 600CFM  برای مساحت حداکثر 40 متر مربع (براساس شرایط)  ابعاد یونیت (ارتفاع، عرض، طول): 31.5* 21 * 107 سانتیمتر    کویل استاندارد سه ردیفه با لوله های مسی 3/4 اینچ  بدنه بسيار باريك (مناسب سقف هاي كاذب با ارتفاع كم)  دارای دریچه خودکار توزیع یکنواخت هوا  دارای ریموت کنترل و نمایشگر LCD  دارای فیلترهای پلیمری قابل شستشو

  117,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  ظرفیت: 300CFM  برای مساحت حداکثر 20 متر مربع (براساس شرایط)  ابعاد یونیت (ارتفاع، عرض، طول): 26.1 * 57.5 * 57.5 سانتیمتر   کویل استاندارد سه ردیفه با لوله های مسی 3/4 اینچ  بدنه بسيار باريك (مناسب سقف هاي كاذب با ارتفاع كم)  دارای دریچه خودکار توزیع یکنواخت هوا  دارای ریموت کنترل و نمایشگر LCD  دارای فیلترهای پلیمری قابل شستشو

  96,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  ظرفیت: 400CFM  برای مساحت حداکثر 28 متر مربع (براساس شرایط)  ابعاد یونیت (ارتفاع، عرض، طول): 26.1 * 57.5 * 57.5 سانتیمتر   کویل استاندارد سه ردیفه با لوله های مسی 3/4 اینچ  بدنه بسيار باريك (مناسب سقف هاي كاذب با ارتفاع كم)  دارای دریچه خودکار توزیع یکنواخت هوا  دارای ریموت کنترل و نمایشگر LCD  دارای فیلترهای پلیمری قابل شستشو

  105,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • ظرفیت: 500CFM  برای مساحت حداکثر 35 متر مربع (براساس شرایط)  ابعاد یونیت (ارتفاع، عرض، طول): 26.1 * 57.5 * 57.5 سانتیمتر   کویل استاندارد سه ردیفه با لوله های مسی 3/4 اینچ  بدنه بسيار باريك (مناسب سقف هاي كاذب با ارتفاع كم)  دارای دریچه خودکار توزیع یکنواخت هوا  دارای ریموت کنترل و نمایشگر LCD  دارای فیلترهای پلیمری قابل شستشو

  109,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  ظرفیت: 600CFM  برای مساحت حداکثر 40 متر مربع (براساس شرایط)  ابعاد یونیت (ارتفاع، عرض، طول): 23 * 84 * 84 سانتیمتر   کویل استاندارد سه ردیفه با لوله های مسی 3/4 اینچ  بدنه بسيار باريك (مناسب سقف هاي كاذب با ارتفاع كم)  دارای دریچه خودکار توزیع یکنواخت هوا  دارای ریموت کنترل و نمایشگر LCD  دارای فیلترهای پلیمری قابل شستشو

  126,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  ظرفیت: 750CFM  برای مساحت حداکثر 50 متر مربع (براساس شرایط)  ابعاد یونیت (ارتفاع، عرض، طول): 23 * 84 * 84 سانتیمتر   کویل استاندارد سه ردیفه با لوله های مسی 3/4 اینچ  بدنه بسيار باريك (مناسب سقف هاي كاذب با ارتفاع كم)  دارای دریچه خودکار توزیع یکنواخت هوا  دارای ریموت کنترل و نمایشگر LCD  دارای فیلترهای پلیمری قابل شستشو

  133,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف