میدیا (Midea)

میدیا (Midea) 

 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش  برای 100 تا 140 متر مربع (براساس شرایط)  امكان نصب كوئل آب گرم+کارکرد با برق سه فاز  قابل نصب در سقف كاذب و امكان اتصال به هواي تازه  امکان تهویه چندین فضا و ایجاد سرمایش با تعبیه کانال  دارای گاز مبرد R22 و کمپرسور اسکرال

  بیشتر
  بـه زودی
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش  برای 125 تا 170 متر مربع (براساس شرایط)  امكان نصب كوئل آب گرم+کارکرد با برق سه فاز  قابل نصب در سقف كاذب و امكان اتصال به هواي تازه  امکان تهویه چندین فضا و ایجاد سرمایش با تعبیه کانال  دارای گاز مبرد R22 و کمپرسور اسکرال

  بیشتر
  بـه زودی
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش  برای 45 تا 65 متر مربع (براساس شرایط)  امكان نصب كوئل آب گرم+کارکرد با برق تک فاز  قابل نصب در سقف كاذب و امكان اتصال به هواي تازه  امکان تهویه چندین فضا و ایجاد سرمایش با تعبیه کانال  دارای گاز مبرد R22 و کمپرسور روتاری

  بیشتر
  بـه زودی
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش  برای 65 تا 100 متر مربع (براساس شرایط)  امكان نصب كوئل آب گرم+کارکرد با برق تک فاز  قابل نصب در سقف كاذب و امكان اتصال به هواي تازه  امکان تهویه چندین فضا و ایجاد سرمایش با تعبیه کانال  دارای گاز مبرد R22 و کمپرسور اسکرال

  بیشتر
  بـه زودی
 •  عملکرد: سرمايش و گرمایش  برای 65 تا 100 متر مربع (براساس شرایط)  امكان نصب كوئل آب گرم+کارکرد با برق تک فاز  قابل نصب در سقف كاذب و امكان اتصال به هواي تازه  امکان تهویه چندین فضا و ایجاد سرمایش با تعبیه کانال  دارای گاز مبرد R22 و کمپرسور اسکرال

  بیشتر
  بـه زودی

لیست مقایسه محصولات

انصراف